Het Tap Basi Ramon Mac-Nack Wenti Instituut Kunjhe Akata

 

Doelstelling

 

Het doel van het Instituut is het bevorderen van de traditionele geneeskunde en het bevorderen en stimuleren van de traditionele kunst en cultuur in Suriname en daar buiten.

Dit gebeurt ondermeer door de vele dagelijkse genezingen op Akata Kondre, waarbij mensen van heinde en verre langs komen voor een ‘luku, een consult, en een behandeling, die niet alleen uit het baden met geneeskrachtige kruiden bestaat, maar ook uit het toedienen hiervan in de vorm van een 'oso dresi'. Dit laatste geneest de patiënt van zijn/haar medische kwalen. Enkele van deze geneeskrachtige substanties zijn nu voor het ruimere publiek beschikbaar gesteld onder het officieel handelsmerk van het Instituut: AGROENKAN

 

Wij gaan er vanuit dat God de Schepper van Hemel en Aarde, Anana Keduaman Keduanpon Saisi Yankimponu Dyima, wil dat de mens zich ten volste ontplooit voor het doel waarmee Hij ze hun leven heeft gegeven. Daarom gaat het Instituut zowel preventief (lerend en stimulerend), als curatief (genezend) te werk.

Van Stichting Kunjhe Akata naar het Tap Basi Ramon Mac-Nack Winti Instituut Kunjhe Akata


Sinds het officieel inschrijven en registreren van de stichting Kunjhe Akata in het stichtingenregister van de Kamer van koophandel en Fabrieken (met KKF nummer 11218), is er organisationeel veel veranderd. Het is vanaf de start een hard groeiende stichting, welke is begonnen met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Gaandeweg is er een traditioneel bestuur ingesteld naar model van het binnenlands bestuur en een geestelijke orde van Basi's.


Sinds 2016 is de stichting uitgegroeid tot een instituut en er hebben sedertdien enkele organisationele ontwikkelingen plaatsgevonden, die in lijn zijn met de groei van het Instituut. Zo is er een beleidsadviesgroep toegevoegd en zijn er verschillende werkgroepen om beleid uit te stippelen en activiteiten aan te pakken respectievelijk.
De meest recente ontwikkeling vanaf halverwege 2019 is de toevoeging van een Europese tak aan de ‘Akata boom’ naar soortgelijk model. De Europese tak bestaat uit 20 leden.
Het ledenaantal van het Instituut varieert tussen de 60 en 70 actieve leden. Hiervan maken 20 personen deel uit van onze zang en dans formatie genaamd Gidjamba. Regelmatig treden zij op tijdens culturele en geestelijke aangelegenheden te Akata Kondre, maar vaak worden zij ook gevraagd om een optreden buiten de deur.


Tap Basi Ramon Mac-Nack 

 

De heer Ramon Mac-Nack is een Officieel Erkende Traditionele Winti Genezer, die is opgegroeid in Suriname. Hij is een geboren Winti genezer die sinds zijn jongere jaren actief werkzaam is als Winti genezer en leermeester (Basi). Hij heeft ongeveer 20 jaar in Nederland gewoond en gewerkt als traditioneel genezer. Vanaf 2002 is hij gevestigd in Suriname. 

Tap’ Basi Ramon Mac-Nack is, als Traditionele Winti Genezer, het best te vergelijken met een generalistische geneesheer, die (in de curatieve fase) vanaf een diagnose, de algehele behandeling van een patiënt tot aan de genezing uitvoert. Hij maakt gebruik van kennis, die is overgedragen van generatie op generatie. Het is eeuwenoude kennis om gebruik te kunnen maken van het groene kruid voor genezingsdoeleinden, zowel medicinaal als voor een geestelijke balans: een gezonde geest in een gezond lichaam!

Meer over de Tap Basi -> Tap Basi Ramon Mac-Nack

BEFORE & AFTER

 

Zichtbare resultaten van het geestelijke werk: De ‘before’ en ‘after’ foto’s
Het geestelijk werk dat te Akata Kondre wordt verricht, omvat het grootste deel van de bezigheden van het Instituut. Tap Basi Ramon Mac-Nack en zijn team van Basi’s werken dagelijks keihard om de spirituele balans van de patiënten te Akata Kondre te herstellen. Patiënten komen van heinde en verre, vroeg in de ochtend om een luku, een consult, te laten doen. Met de luku wordt vastgesteld of er sprake is van geestelijke disbalans en zo ja, welke geestelijke disbalans is ontstaan. In veel gevallen is het gevolg van een geestelijke disbalans een (medische) aandoeningen. Het kunnen de meest uiteenlopende aandoeningen zijn en het zijn ook vaak die aandoeningen, waardoor de patiënten het besluit nemen om naar het Tap Basi Ramon Mac-Nack Wenti Instituut Kunjhe Akata te stappen....

Lees door -> Before & After

Buitenlandse werkbezoeken


Het Instituut verleent regelmatig ook buiten Suriname geestelijke bijstand. De vraag hiernaar is heel erg toegenomen. En regelmatig bezoekt Tap Basi Ramon Mac-Nack de Antillen, Europa, maar ook de Verenigde Staten, om genezingen uit te voeren aldaar. Ook een werkbezoek aan een buitenlandse zorginstelling voor (gedwongen) psychiatrische opname is ons niet vreemd. Met zo een werkbezoek kan, naar onze ervaring en volgens onze overtuiging, de periode van een (dwang-) behandeling in bijvoorbeeld een TBS-kliniek, of in een zorginstelling voor gedwongen psychiatrische opname, aanzienlijk verkort worden en het herstel van patiënten bespoedigd.
In 2019 heeft de heer Mac-Nack middels een werkbezoek hulp geboden aan het Centrum voor Transculturele Psychiatrie te Ommen (Veldzicht). De Nederlandse wet biedt in veel gevallen voldoende grondslag voor deze “geestelijke verzorging en religieuze vrijheid”.

CONTACT

 

Het Tap Basi Ramon Mac-Nack Wenti Instituut Kunjhe Akata


Telefoon: +597 859-5166


Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) nummer: 11218


Email: Kunjhe.akata@gmail.com


Adres:

Akata Kondre

Petrus Caïroweg 90

Republiek, Para

Suriname