AGROENKAN: Before & After

Zichtbare resultaten van het geestelijke werk: De ‘before’ en ‘after’ foto’s


Het geestelijk werk dat te Akata Kondre wordt verricht, omvat het grootste deel van de bezigheden van het Instituut. Tap Basi Ramon Mac-Nack en zijn team van Basi’s werken dagelijks keihard om de spirituele balans van de patiënten te Akata Kondre te herstellen. Patiënten komen van heinde en verre, vroeg in de ochtend om een luku, een consult, te laten doen. Een geestelijke disbalans is de oorzaak van vele aandoeningen.

 

 

Met de luku wordt vastgesteld of er sprake is van geestelijke disbalans en zo ja, welke geestelijke disbalans is ontstaan. In veel gevallen is het gevolg van een geestelijke disbalans een (medische) aandoening. Het kunnen de meest uiteenlopende aandoeningen zijn en het zijn ook vaak die aandoeningen, waardoor de patiënten het besluit nemen om naar het Tap Basi Ramon Mac-Nack Wenti Instituut Kunjhe Akata te stappen.

Ze vermoeden dat er een structureel probleem is, zeker ingeval de conventionele medische wereld zich ook geen raad weet met de aandoening. Wij zien dan vaak een slechts symptomatische aanpak, zonder dat het probleem in de kern wordt opgelost.

Sommige patiënten lijden al jaren aan allerlei soorten van eczeem, niet genezende open wonden, extreme vormen van aambeien, gezwellen, spataders of andere zichtbare aandoeningen, zonder dat zij daarvoor blijvende hulp vinden. In toenemende mate worden van deze zichtbare aandoeningen, met nadrukkelijke toestemming van de patiënten, foto’s gemaakt, omdat het Instituut de resultaten van haar werken zichtbaar wenst te maken.

De ‘before en after foto’s’ dragen sterk bij aan het openbaren van de rijke cultuur en de geneeskunde van onze voorouders. Het is de bedoeling dat het dossier van deze zichtbare aandoeningen groeit en op overtuigende wijze een deel van het werk van het Instituut, publiek toegankelijk maakt.
Moeilijker vast te leggen zijn aandoeningen, zoals een uitzaaiing van Kanker, cystes, hardnekkige afscheiding, nierstenen, geelzucht, onvruchtbaarheid en nog veel meer. Ook hiermee zijn patiënten structureel geholpen en spreken zij vol lof over het Instituut.